fbpx

Showing all 3 results

Chè là loại sản phẩm đặc trưng của nhà nông khu vực miền trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam. Với khí hậu đặc trưng và vùng đất màu mỡ đã tạo ra nhiều giống chè khác nhau